Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 17/01/2024

 • 14 19 21 36 43 44

  Giá trị Jackpot: 43,773,001,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 43,773,001,000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 1,395 300.000
  Giải ba 23,438 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 14/01/2024

 • 02 08 19 20 24 42

  Giá trị Jackpot: 39,228,755,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 39,228,755,000
  Giải nhất 37 10.000.000
  Giải nhì 1,509 300.000
  Giải ba 23,263 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 12/01/2024

 • 10 11 20 27 39 43

  Giá trị Jackpot: 35,243,823,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 35,243,823,000
  Giải nhất 31 10.000.000
  Giải nhì 1,302 300.000
  Giải ba 22,486 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 10/01/2024

 • 10 12 18 19 29 43

  Giá trị Jackpot: 31,561,758,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 31,561,758,500
  Giải nhất 31 10.000.000
  Giải nhì 1,305 300.000
  Giải ba 21,858 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 07/01/2024

 • 03 04 15 18 36 45

  Giá trị Jackpot: 27,818,430,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 27,818,430,500
  Giải nhất 31 10.000.000
  Giải nhì 1,396 300.000
  Giải ba 20,874 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 05/01/2024

 • 09 16 29 31 33 42

  Giá trị Jackpot: 24,663,684,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 24,663,684,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1,071 300.000
  Giải ba 17,918 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 03/01/2024

 • 09 14 19 20 29 40

  Giá trị Jackpot: 22,767,710,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 22,767,710,000
  Giải nhất 28 10.000.000
  Giải nhì 1,324 300.000
  Giải ba 19,661 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 31/12/2023

 • 13 14 23 25 34 44

  Giá trị Jackpot: 21,072,294,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 21,072,294,500
  Giải nhất 20 10.000.000
  Giải nhì 1,124 300.000
  Giải ba 18,011 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 29/12/2023

 • 16 20 22 35 37 39

  Giá trị Jackpot: 19,275,775,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19,275,775,000
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 939 300.000
  Giải ba 15,581 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 27/12/2023

 • 08 16 23 34 36 39

  Giá trị Jackpot: 17,680,939,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 17,680,939,500
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1,018 300.000
  Giải ba 16,768 30.000