XSMN Thu 5 - SXMN Thu 5 Hàng Tuần - Xổ Số Miền Nam Thứ 5

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 18/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
49
87
39
G7
724
190
139
G6
1520
5950
1920
4975
9789
1765
9823
4610
0772
G5
8828
3606
5050
G4
74069
40125
92730
67924
39838
93736
70974
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
G3
22761
29644
78449
98784
76390
16613
G2
80096
14919
21082
G1
52020
34468
45605
ĐB
993362
567982
487423
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 06 05
1 19 10, 13, 17
2 20, 20, 20, 24, 24, 25, 28 25 20, 23, 23, 24
3 30, 36, 38 39, 39
4 44, 49 49
5 50 54 50, 51
6 61, 62, 69 65, 67, 68
7 74 75 72, 78
8 82, 84, 87, 88, 89 82
9 96 90, 90, 94 90, 93, 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 11/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
64
80
63
G7
939
453
516
G6
1911
1965
1314
2095
2864
4844
9175
5116
2717
G5
2538
7570
8931
G4
66085
13231
69497
00994
48994
38647
91997
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
G3
14794
47156
51224
70899
54361
70423
G2
31721
38037
84488
G1
44488
99469
63387
ĐB
934958
056279
461875
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05
1 11, 14 16, 16, 17
2 21 20, 23, 24 23
3 31, 38, 39 37 31, 31, 34
4 47 41, 43, 44, 45 45
5 56, 58 53 53
6 64, 65 64, 69 61, 61, 63, 63
7 70, 78, 79 75, 75
8 85, 88 80 87, 88
9 94, 94, 94, 97, 97 95, 98, 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 04/01/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
31
21
95
G7
519
023
152
G6
9139
9205
4740
9514
8226
9027
5941
9173
5656
G5
1842
1386
6041
G4
89133
02529
26804
17231
46535
61662
09991
17701
38183
10195
06543
88723
16187
62235
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
G3
18773
69133
78556
96094
87778
89631
G2
21661
96488
72699
G1
40440
50447
95764
ĐB
411630
053455
521804
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 05 01 04
1 19 14
2 29 21, 23, 23, 26, 27
3 30, 31, 31, 33, 33, 35, 39 35 31
4 40, 40, 42 43, 47 40, 41, 41, 49
5 55, 56 52, 56
6 61, 62 62, 63, 64
7 73 73, 78
8 83, 86, 87, 88 87
9 91 94, 95 90, 92, 95, 99

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 28/12/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
68
00
87
G7
260
774
076
G6
0543
5552
9080
1459
4822
5405
3445
1577
6116
G5
4146
1910
6801
G4
28991
56049
07763
10994
51461
26490
70375
21498
98711
85249
73553
16431
64877
05400
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
G3
01648
32727
44563
67123
68032
93716
G2
06706
21747
91881
G1
01673
11041
70045
ĐB
090154
874442
057647
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 00, 00, 05 01
1 10, 11 16, 16
2 27 22, 23 24, 25
3 31 32, 33
4 43, 46, 48, 49 41, 42, 47, 49 45, 45, 47
5 52, 54 53, 59
6 60, 61, 63, 68 63 63
7 73, 75 74, 77 71, 74, 76, 77
8 80 81, 87
9 90, 91, 94 98 92

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 21/12/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
14
87
79
G7
472
966
235
G6
3131
8115
6566
4277
3284
3200
4714
5162
4272
G5
1881
8591
8128
G4
88327
05602
96296
71578
03268
90976
48241
03732
40659
83345
53178
69911
23552
14342
50529
30899
80469
28624
82334
61345
09445
G3
37669
30522
71998
04621
17917
56126
G2
43592
88260
25102
G1
56615
54718
44098
ĐB
462487
729672
646578
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02 00 02
1 14, 15, 15 11, 18 14, 17
2 22, 27 21 24, 26, 28, 29
3 31 32 34, 35
4 41 42, 45 45, 45
5 52, 59
6 66, 68, 69 60, 66 62, 69
7 72, 76, 78 72, 77, 78 72, 78, 79
8 81, 87 84, 87
9 92, 96 91, 98 98, 99

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 14/12/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
62
88
76
G7
342
546
527
G6
4557
7555
6750
3895
9487
7133
4281
6335
3326
G5
5826
8700
1687
G4
27211
19540
64909
26001
41687
87220
56330
26534
43386
97194
70994
63880
18800
84559
63482
31442
27926
90284
27426
84419
94589
G3
92348
99445
89603
55399
17503
97388
G2
65791
49907
79964
G1
72290
71633
06090
ĐB
337451
058976
389053
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 09 00, 00, 03, 07 03
1 11 19
2 20, 26 26, 26, 26, 27
3 30 33, 33, 34 35
4 40, 42, 45, 48 46 42
5 50, 51, 55, 57 59 53
6 62 64
7 76 76
8 87 80, 86, 87, 88 81, 82, 84, 87, 88, 89
9 90, 91 94, 94, 95, 99 90

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 07/12/2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
08
42
17
G7
789
372
311
G6
7850
1337
1510
5943
9836
6180
5019
7366
1047
G5
5699
8589
3666
G4
71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325
48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836
60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122
G3
69532
89787
88565
96987
95433
37917
G2
69154
63559
04051
G1
19108
13122
00610
ĐB
066425
539517
909255
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 08, 08 01, 07 01, 05
1 10 14, 15, 17 10, 11, 14, 17, 17, 19
2 25, 25 22 22
3 32, 37 36, 36 33
4 42, 43, 43 42, 47
5 50, 54, 54, 57 59 51, 55
6 65 61, 66, 66
7 72
8 80, 87, 88, 89 80, 87, 89 85
9 90, 99 95

XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số An Giang

- Xổ số Tây Ninh

- Xổ số Bình Thuận

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.