Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 5 ngày 18/01/2024

 • 12 20 33 38 40 52 35

  Giá trị Jackpot 1: 73,702,820,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,301,982,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 73,702,820,550
  Jackpot 2 | 0 3,301,982,850
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 869 500.000
  Giải ba 17,793 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 16/01/2024

 • 09 14 18 20 27 43 42

  Giá trị Jackpot 1: 70,984,974,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,313,161,050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 70,984,974,900
  Jackpot 2 | 1 3,313,161,050
  Giải nhất 14 40.000.000
  Giải nhì 1,132 500.000
  Giải ba 22,865 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 13/01/2024

 • 01 05 07 23 35 42 21

  Giá trị Jackpot 1: 68,166,525,450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,295,208,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 68,166,525,450
  Jackpot 2 | 1 3,295,208,700
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 900 500.000
  Giải ba 18,901 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 11/01/2024

 • 02 23 32 44 51 52 28

  Giá trị Jackpot 1: 65,509,647,150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,208,594,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 65,509,647,150
  Jackpot 2 | 1 4,208,594,000
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 757 500.000
  Giải ba 16,460 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 09/01/2024

 • 16 32 45 50 52 53 54

  Giá trị Jackpot 1: 62,968,732,950 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,926,270,200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62,968,732,950
  Jackpot 2 | 0 3,926,270,200
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 673 500.000
  Giải ba 16,100 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 06/01/2024

 • 15 17 21 24 34 46 11

  Giá trị Jackpot 1: 59,785,265,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,572,551,600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 59,785,265,550
  Jackpot 2 | 0 3,572,551,600
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 701 500.000
  Giải ba 16,020 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 04/01/2024

 • 07 34 37 43 52 54 28

  Giá trị Jackpot 1: 57,063,120,600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,270,091,050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 57,063,120,600
  Jackpot 2 | 0 3,270,091,050
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 817 500.000
  Giải ba 15,084 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 02/01/2024

 • 02 05 18 31 37 45 20

  Giá trị Jackpot 1: 54,632,301,150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,278,133,150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 54,632,301,150
  Jackpot 2 | 1 3,278,133,150
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 868 500.000
  Giải ba 17,756 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 30/12/2023

 • 09 17 29 32 38 52 02

  Giá trị Jackpot 1: 52,129,102,800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2,441,988,900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 52,129,102,800
  Jackpot 2 | 2 2,441,988,900
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 770 500.000
  Giải ba 15,450 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 28/12/2023

 • 20 28 30 40 45 52 32

  Giá trị Jackpot 1: 50,014,908,300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,649,067,300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 50,014,908,300
  Jackpot 2 | 0 4,649,067,300
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 595 500.000
  Giải ba 13,500 50.000