XSMT Chu nhat - SXMT Chu nhat Hàng Tuần - Xổ Số Miền Trung Chủ nhật

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 14/01/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
20
98
07
G7
575
552
256
G6
5816
6888
7414
3809
4520
8381
3219
7384
7926
G5
8631
6780
1994
G4
83278
84794
61856
63822
51795
62188
53838
05612
61884
73565
29761
11627
89828
15866
51907
94932
40059
83986
53789
22490
58732
G3
31075
18577
39810
49983
61273
41070
G2
80012
11667
75625
G1
62182
11774
50139
ĐB
852112
980888
157475
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 09 07, 07
1 12, 12, 14, 16 10, 12 19
2 20, 22 20, 27, 28 25, 26
3 31, 38 32, 32, 39
4
5 56 52 56, 59
6 61, 65, 66, 67
7 75, 75, 77, 78 74 70, 73, 75
8 82, 88, 88 80, 81, 83, 84, 88 84, 86, 89
9 94, 95 98 90, 94
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 07/01/2024

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
34
84
26
G7
021
797
052
G6
9436
8081
7769
9346
0898
7605
4525
6508
3639
G5
4101
1031
9161
G4
77336
03171
23228
87229
85344
44723
49554
12035
42994
19776
30342
94664
24481
77904
68603
38805
68519
76193
91032
09022
54166
G3
08769
98649
01124
24000
77626
02414
G2
79962
49457
04442
G1
94557
23394
00974
ĐB
657289
127270
544059
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01 00, 04, 05 03, 05, 08
1 14, 19
2 21, 23, 28, 29 24 22, 25, 26, 26
3 34, 36, 36 31, 35 32, 39
4 44, 49 42, 46 42
5 54, 57 57 52, 59
6 62, 69, 69 64 61, 66
7 71 70, 76 74
8 81, 89 81, 84
9 94, 94, 97, 98 93
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 31/12/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
16
43
19
G7
859
344
807
G6
0337
1330
6261
7178
4433
6619
0617
7311
2860
G5
0448
9668
3696
G4
10255
59848
24904
80842
82657
78160
52518
39708
31754
99711
84169
46459
92371
48385
46879
06609
94299
09095
12713
06118
48765
G3
33939
99557
94722
53059
20330
68016
G2
36897
79262
95092
G1
73140
15611
91067
ĐB
807242
395088
902792
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 08 07, 09
1 16, 18 11, 11, 19 11, 13, 16, 17, 18, 19
2 22
3 30, 37, 39 33 30
4 40, 42, 42, 48, 48 43, 44
5 55, 57, 57, 59 54, 59, 59
6 60, 61 62, 68, 69 60, 65, 67
7 71, 78 79
8 85, 88
9 97 92, 92, 95, 96, 99

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 24/12/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
28
74
00
G7
996
186
512
G6
9917
5103
7469
5654
1949
0846
6301
7352
1738
G5
7197
3703
7643
G4
61279
12689
99631
34615
71015
86571
95229
74694
80679
89343
22875
09051
61053
12909
63814
95910
69426
05174
70289
12840
37354
G3
08112
08038
87957
36239
82864
02890
G2
44375
81629
64097
G1
61746
54608
46060
ĐB
991152
192489
503113
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 03 03, 08, 09 00, 01
1 12, 15, 15, 17 10, 12, 13, 14
2 28, 29 29 26
3 31, 38 39 38
4 46 43, 46, 49 40, 43
5 52 51, 53, 54, 57 52, 54
6 69 60, 64
7 71, 75, 79 74, 75, 79 74
8 89 86, 89 89
9 96, 97 94 90, 97

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 17/12/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
17
43
06
G7
256
161
091
G6
7887
6420
0971
2251
6055
8911
4677
9680
5588
G5
9546
5872
5829
G4
88449
93356
55429
83437
21552
15678
74579
35531
08972
64540
50691
54807
68171
94617
26331
00920
18453
21767
70129
25088
30548
G3
91907
36410
27913
34901
41967
93082
G2
28039
43832
21347
G1
02887
56005
95905
ĐB
164883
069880
042268
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07 01, 05, 07 05, 06
1 10, 17 11, 13, 17
2 20, 29 20, 29, 29
3 37, 39 31, 32 31
4 46, 49 40, 43 47, 48
5 52, 56, 56 51, 55 53
6 61 67, 67, 68
7 71, 78, 79 71, 72, 72 77
8 83, 87, 87 80 80, 82, 88, 88
9 91 91

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 10/12/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
21
95
45
G7
352
647
339
G6
1533
3615
4710
0671
4408
8986
8594
9348
8576
G5
8118
4498
8225
G4
28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815
69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563
83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885
G3
55723
27991
78835
28473
73466
75246
G2
05727
76491
88670
G1
58011
69899
10228
ĐB
661321
382358
663408
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 09 08 06, 08
1 10, 11, 15, 15, 18 13
2 21, 21, 23, 27 22 25, 28
3 33, 38 34, 35 34, 39
4 47 45, 46, 48
5 52, 58 50, 58
6 63, 65 66
7 71, 73 70, 71, 71, 76
8 80, 86, 87 82, 85
9 91, 96, 98 91, 95, 98, 99 94

XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 03/12/2023

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8
09
43
71
G7
715
901
852
G6
8808
7579
1614
2175
1619
4485
5409
4722
4066
G5
1202
6983
4091
G4
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
G3
59596
42231
29442
79152
76715
12340
G2
44556
26248
35770
G1
13873
85054
98792
ĐB
497843
749729
081806
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 08, 09 01 06, 09
1 14, 15 19 15
2 27 29 22
3 31, 35 32
4 43 40, 41, 42, 43, 47, 48 40
5 56 52, 54, 59, 59 52, 54
6 60, 64, 66, 69
7 71, 73, 73, 76, 78, 79 71, 75 70, 71
8 83 83, 85 84, 88, 89
9 96 91, 92

XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Huế

- Xổ số Khánh Hòa

- Xổ số Kon Tum

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.