XSMT Thu 5 - SXMT Thu 5 Hàng Tuần - Xổ Số Miền Trung Thứ 5

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 18/01/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
40
48
77
G7
820
775
886
G6
3414
5874
7685
6253
7179
4205
4999
2141
4597
G5
3725
5219
4847
G4
89977
61049
32840
08528
76350
64517
70504
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
29089
48171
36472
93604
44725
98143
26089
G3
29264
45132
01013
36343
07375
19022
G2
09504
86727
10299
G1
26456
37277
38739
ĐB
355932
384727
471039
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 04 00, 05 04
1 14, 17 13, 19, 19
2 20, 25, 28 27, 27 22, 25
3 32, 32 34, 36, 38 39, 39
4 40, 40, 49 43, 48 41, 43, 47
5 50, 56 53
6 64
7 74, 77 75, 77, 79, 79 71, 72, 75, 77
8 85 86, 89, 89
9 91 97, 99, 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 11/01/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
98
30
81
G7
562
812
666
G6
1758
3354
3180
2496
6915
5974
5446
1002
1000
G5
0003
5009
0288
G4
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
G3
68684
58496
94736
36343
74716
92612
G2
46753
26086
75946
G1
09146
56651
35317
ĐB
440661
391035
727281
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 06 03, 08, 09 00, 01, 02, 05
1 12, 15, 15 12, 16, 17
2 29
3 37, 37 30, 35, 36
4 46 43 46, 46
5 53, 54, 56, 58, 59 51 55
6 61, 61, 62 69 65, 66, 66
7 72, 74 76
8 80, 84 86 81, 81, 83, 88
9 96, 98 92, 96, 98
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 04/01/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
32
53
49
G7
920
383
360
G6
2310
7738
8208
6125
5190
4675
2519
2708
6971
G5
0040
4437
7842
G4
07061
70745
04549
27717
68576
18265
26626
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
10606
31893
70686
14090
20284
55175
13633
G3
23021
34424
55721
01574
09225
42994
G2
86251
65957
82132
G1
48209
04491
90808
ĐB
443605
192601
790475
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08, 09 01, 02, 05, 05, 07 06, 08, 08
1 10, 17 19
2 20, 21, 24, 26 21, 25 25
3 32, 38 37 32, 33
4 40, 45, 49 41, 49 42, 49
5 51 53, 57
6 61, 65 61 60
7 76 74, 75 71, 75, 75
8 83 84, 86
9 90, 91 90, 93, 94

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 28/12/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
47
39
31
G7
616
932
857
G6
7098
8513
0509
2748
8440
0432
9577
8533
6774
G5
0239
5665
1094
G4
98709
33428
85010
26331
98205
16935
08352
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
04072
54722
17045
39682
66250
93242
39593
G3
30233
17306
74364
90783
50311
36651
G2
34870
64688
97745
G1
16682
30903
25325
ĐB
579838
413452
547014
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 06, 09, 09 03, 04
1 10, 13, 16 10, 18 11, 14
2 28 22, 25
3 31, 33, 35, 38, 39 32, 32, 39 31, 33
4 47 40, 48 42, 45, 45
5 52 52, 59 50, 51, 57
6 64, 65
7 70 76 72, 74, 77
8 82 82, 83, 88 82
9 98 99 93, 94

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 21/12/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
24
38
30
G7
691
304
415
G6
5767
0375
8237
2294
7618
0324
0313
1799
0065
G5
0417
8028
2021
G4
72130
10608
75333
90784
51519
84019
36016
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
24325
33079
20401
83094
89991
99162
14214
G3
76895
72274
06285
42889
71347
61128
G2
96805
94692
86848
G1
89335
89693
77519
ĐB
509339
588741
227879
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08 04, 09 01
1 16, 17, 19, 19 18 13, 14, 15, 19
2 24 24, 28, 29 21, 25, 28
3 30, 33, 35, 37, 39 32, 38 30
4 41, 41, 48 47, 48
5 59
6 67 62, 65
7 74, 75 79, 79
8 84 85, 89
9 91, 95 91, 92, 93, 94 91, 94, 99

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 14/12/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
43
34
25
G7
437
570
954
G6
8761
8614
8569
3524
3462
3078
2028
4472
8091
G5
3818
8640
1295
G4
66567
39285
75031
18375
53325
22011
72107
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
30373
65903
19947
25590
42771
40226
51385
G3
39807
74150
44022
41171
76095
98169
G2
73682
58484
49411
G1
92864
45160
57948
ĐB
987011
569766
758980
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07, 07 03
1 11, 11, 14, 18 11
2 25 22, 24, 24 25, 26, 28
3 31, 37 34
4 43 40, 40 47, 48
5 50 54, 58 54
6 61, 64, 67, 69 60, 62, 66 69
7 75 70, 71, 76, 78 71, 72, 73
8 82, 85 84, 87, 89 80, 85
9 90, 91, 95, 95

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 07/12/2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
74
42
18
G7
989
759
400
G6
5985
9231
1046
8459
0532
2233
3114
8107
7049
G5
0398
8074
0469
G4
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639
G3
88467
02281
86888
60716
72701
92538
G2
14423
11976
89364
G1
61434
12789
23200
ĐB
875543
274609
943345
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 03, 09 00, 00, 01, 02, 07, 08
1 11, 11, 13, 16 14, 18
2 23, 25, 29 22
3 30, 31, 34 32, 33 35, 38, 39
4 43, 46 42 45, 47, 47, 49
5 59, 59 57
6 67 67 64, 69
7 72, 74, 77 74, 76
8 81, 82, 85, 89 88, 89
9 98 99

XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Bình Định

- Xổ số Quảng Bình

- Xổ số Quảng Trị

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.