XSMN Thu 3 - SXMN Thu 3 Hàng Tuần - Xổ Số Miền Nam Thứ 3

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 16/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
17
51
03
G7
877
509
230
G6
7439
5062
6848
3737
6448
2442
7898
5290
3789
G5
5342
1174
2784
G4
41350
58948
07245
95281
60356
70482
81766
96628
45760
55666
40687
33905
07186
22822
44158
73264
89432
49699
15368
00737
64491
G3
18931
58468
44491
64073
19853
07037
G2
77660
85579
31443
G1
08667
50136
82310
ĐB
495964
178579
432494
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 05, 09 03
1 17 10
2 22, 28
3 31, 39 36, 37 30, 32, 37, 37
4 42, 45, 48, 48 42, 48 43
5 50, 56 51 53, 58
6 60, 62, 64, 66, 67, 68 60, 66 64, 68
7 77 73, 74, 79, 79
8 81, 82 86, 87 84, 89
9 91 90, 91, 94, 98, 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 09/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
22
44
94
G7
968
046
254
G6
6137
0904
9776
5927
0188
4116
0692
0820
0834
G5
6010
2706
2481
G4
57094
15660
38266
53228
10120
06810
78642
98278
48766
47909
36136
95680
17099
79181
00296
43056
46713
19587
27212
35473
15830
G3
40391
96901
62759
34221
07107
83628
G2
99978
75359
23626
G1
56181
33967
40554
ĐB
754864
411383
799733
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 04 06, 09 07
1 10, 10 16 12, 13
2 20, 22, 28 21, 27 20, 26, 28
3 37 36 30, 33, 34
4 42 44, 46
5 59, 59 54, 54, 56
6 60, 64, 66, 68 66, 67
7 76, 78 78 73
8 81 80, 81, 83, 88 81, 87
9 91, 94 99 92, 94, 96
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 02/01/2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
71
52
48
G7
559
857
372
G6
9610
4454
2544
8889
9775
5508
2163
0216
2346
G5
9811
3078
0670
G4
10865
94179
57226
63063
47461
06888
42128
01184
07196
02194
09071
80262
18228
38427
07180
69467
63925
62453
13168
96964
03851
G3
53374
97041
28762
06463
72841
80783
G2
52826
80952
81804
G1
14202
49815
09858
ĐB
481251
627694
404325
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 02 08 04
1 10, 11 15 16
2 26, 26, 28 27, 28 25, 25
3
4 41, 44 41, 46, 48
5 51, 54, 59 52, 52, 57 51, 53, 58
6 61, 63, 65 62, 62, 63 63, 64, 67, 68
7 71, 74, 79 71, 75, 78 70, 72
8 88 84, 89 80, 83
9 94, 94, 96

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 26/12/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
80
89
32
G7
876
999
605
G6
6058
5098
2109
0471
6155
1436
7122
8043
8699
G5
4400
5334
1215
G4
24426
66254
08609
89870
42783
57490
98945
34370
65766
58671
92162
54307
79987
07558
35063
90067
11547
36384
15126
63008
62475
G3
94222
88704
02242
08366
63340
21237
G2
90944
31140
82100
G1
15787
36603
49038
ĐB
274974
632601
757302
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 04, 09, 09 01, 03, 07 00, 02, 05, 08
1 15
2 22, 26 22, 26
3 34, 36 32, 37, 38
4 44, 45 40, 42 40, 43, 47
5 54, 58 55, 58
6 62, 66, 66 63, 67
7 70, 74, 76 70, 71, 71 75
8 80, 83, 87 87, 89 84
9 90, 98 99 99

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 19/12/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
11
14
06
G7
368
360
565
G6
7464
2361
9606
8180
9818
9781
1552
2174
8843
G5
5694
2377
6875
G4
87566
74459
06601
51565
30745
45492
53009
82761
70851
61414
91127
25601
07113
42469
82759
34508
49738
84473
65900
19467
35515
G3
01622
17041
65225
86085
03870
81543
G2
36590
00301
92447
G1
10717
49819
44510
ĐB
079792
248919
391262
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 06, 09 01, 01 00, 06, 08
1 11, 17 13, 14, 14, 18, 19, 19 10, 15
2 22 25, 27
3 38
4 41, 45 43, 43, 47
5 59 51 52, 59
6 61, 64, 65, 66, 68 60, 61, 69 62, 65, 67
7 77 70, 73, 74, 75
8 80, 81, 85
9 90, 92, 92, 94

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 12/12/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
99
59
86
G7
475
289
316
G6
1396
7279
9694
4039
0628
2706
2755
6424
7657
G5
1962
7184
7082
G4
67478
57247
41439
90821
75619
94192
84742
08283
68629
05597
29974
42121
19014
96315
56338
59187
39317
16213
35962
94803
11614
G3
30268
47848
34889
35905
25905
51710
G2
74281
28451
53903
G1
95284
60450
73227
ĐB
567457
437700
008040
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 05, 06 03, 03, 05
1 19 14, 15 10, 13, 14, 16, 17
2 21 21, 28, 29 24, 27
3 39 39 38
4 42, 47, 48 40
5 57 50, 51, 59 55, 57
6 62, 68 62
7 75, 78, 79 74
8 81, 84 83, 84, 89, 89 82, 86, 87
9 92, 94, 96, 99 97

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 05/12/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
51
44
48
G7
498
536
720
G6
6753
3249
0477
1281
1955
3907
3518
0826
9339
G5
6437
0798
8491
G4
41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796
86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
G3
67107
20027
73067
84940
91672
78975
G2
65244
21435
83478
G1
11772
97678
02523
ĐB
249968
772661
006152
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06, 07 07
1 18, 19 10 16, 18
2 27 20, 23, 25, 26
3 37 35, 35, 36 36, 39
4 44, 46, 49, 49 40, 44 48
5 51, 53 55 52
6 68 61, 65, 67 66
7 72, 77 78 72, 73, 75, 78
8 81, 83 84, 86
9 91, 96, 98 90, 93, 97, 98 91

XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Vũng Tàu

- Xổ số Bến Tre

- Xổ số Bạc Liêu

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.